Türk'ün El İşareti

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image007.jpgTÜRK’ÜN EL İŞARETİ

Toplumda kullanılan bazı el işaretleri vardır. Bunların en yaygını ve bilimsel olanı işitme engelliler için olanıdır. Her ülkenin kendi işaret dili kullandığı alfabeye göredir…
Bir de işitme engelli olmayanların kullandığı el işaretleri vardır. Bu el işaretleri genellikle bir mensubiyeti ifade etmekle birlikte sesin ulaşamayacağı yere görsel olarak niyet belirtmek için de kullanılır. Bu davranışlar, binlerce yıldan beri gelen insanlığın ortak kültürüdür. Dilleri farklı kişilerin birbirlerine “gel-git” gibi el hareketlerini anlaması gibi…
Bazı elle yapılan şekillerde ise anlam derinliği vardır. Bir hareketle; fikriyatını, mensubiyetini, gücünü, hissiyatını ve zevklerini anlayabiliyoruz… Bununla birlikte, anlam bakımından farklı ancak şekil itibariyle birbirine benzerlik gösteren el hareketleri de vardır. Doğru yorumlama yapılmadığında bilgi kirliliğine sebep olan bu hareketlerden sadece “işaret ve serçe parmağı yukarıya kaldırarak, orta iki parmağı avuç içine çekerek baş parmakla üstüne bastırmakla veya baş parmağı orta iki parmağın altına alarak oluşturulan” işaretin, yapan gruplara göre neler anlattığını açıklayalım:

METALCİLER:Bu müzik tarzını icra eden gruplar ve sevenleri “l love you, sizi seviyorum” ve “Biz özgürüz” anlamında kullanmaktadırlar…

http://www.kibris1974.com/www.kibris1974.comhttp://www.kibris1974.com/www.kibris1974.com

SATANİSTLER:
Şeytana tapanlar olarak bilinen bu grubun yaptığı el hareketi, “Şeytan’ın Boynuzlarını” sembolize etmek içindir. Bağlılıklarını ve dinlere karşı olduklarını ifade ederler…

SİYASİLER VE LİDERLER
ABD başta olmak üzere pek çok ülkede liderler ve çeşitli tanınmış isimler bu işareti yapıyor. Bu işareti yaptıklarında; güç, bağlılık, hakimiyet ve mutlu olduklarını ifade etmektedirler…
ABD Başkanı Obama
İtalya Başbakanı Berlusconi


Fransa Devlet Başkanı Sarkozy
Ürdün Kralı Abdullah
McDonalds CEO’ları

BOZKURT İŞARETİ
Orta Asya Türklüğünün coğrafyası geniştir. Bu geniş coğrafyada Türkler mensubiyetlerini dili, giyimi, atının koşumu, pusatı, kilimi, tuğu ve bozkurt sembolleri ile ifade etmiştir. Savaşa giden bir Türk Çerisi ise uzun saçlarını örer, atının kuyruğunu bağlar, heybesinde kurutulmuş et bulundururdu… Bu görüntüler Türk’ün varlığını ve geldiğini gösterir.
Türkler; özgürlük, güç, sahiplenme ve önderlik duygularına bozkurt’u örnek almışlardır. Bunu ozanlarımız Bozkurt, Ergenekon ve Türeyiş Destanlarında dile getirmiştir. Türk için “Bozkurt” vazgeçilmez bir semboldür.
Göktürkler, Bozkurtlu Gök Bayrakları ile Türklüğün hakimiyetini seslendirmişlerdir.
Binlerce yıldan beri Türkler elleri ile “Bozkurt işareti” yaparak, kimliklerini izah etmişlerdir. Türkler savaşlarda kurt uluması ile düşman üzerine korku vererek saldırmıştır. Malazgirt savaşında; Türk Ordusu düşmanın moralini bozmak için çıkardığı kurt uluması ile, Bizans Ordusunda bulunan Peçenek Türklerinin uyanmasına ve soydaşları olan Selçuklu Türklerinin tarafına geçmesine vesile olmuştu…
Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’nın içlerine gelen Hun, Peçenek ve Kıpçak Türkleri ata geleneği “Bozkurt” işaretini birbirlerini “Ben Türk’üm” anlamında tanışma ve düşmana “Ben Türk’üm. Dikkatli ol” anlamında uyarı olarak kullanmışlardır.
Kıpçak Türklüğünde hakanlar, 11 Kıpçak boyu içinde “Elbörülü” yani “kurt illi/vatanlı” boyuna mensup olanlardan seçilirdi…
Peçenek Türklerinin bir kolu olan Moldova’da yaşayan Gagavuz (Gökoğuz) Türkleri, Ortodoks olmasına rağmen Ata dinleri “Gök Tengriciliğin” bazı ritüellerini hala yaşamaktadırlar. Doğaya saygı ayinleri, Ergenekon Bayramı (İlk yaz 21 Mart), kutsal ruhlara kurban adama v.s.
Gagavuz Türklerinin bayrağı, Göktürk bayrağı gibi Bozkurt sembollüdür. 11. Yüzyıldan beri Balkanlar da yurt edinen Gagavuzlar elleri ile bozkurt işareti yaparak “Türk” olduğunu ilan ederler.
Aynı bozkurt işaretini Azerbaycan ve Irak Türkleri de yapmaktadır. Bu işaret bir siyasi sembol değildir. Türklüğünün bilincinde olan her Türk’ün siyasi görüşü farklı bile olsa, Dünya’nın neresinde olursa olsun kimliğini ifade etme hareketidir.
Bozkurt işaretini siyasi bir sembol olarak değerlendirenler, Türklüğün kültürel kökeninin ne olduğunu bilmeyenler ve Türklük düşmanlarıdır… Sağ ve sol elin yumruk haline getirilerek havaya kaldırılması bir siyasi göstergedir. Ülkemizde, bozkurt işaretini sadece Ülkücüler yapıyorsa bu da, Türklüğe sahip çıkanların kimler olduğunu gösteriyor demektir…
Bozkurt işaretinin; metalcilerin, satanistlerin ve illuminatinin hizmetinde olanların yaptığı el hareketi ile, şekilde ve anlamda hiçbir benzerliği yoktur.
 
Üst