Türk Ortodokslari...

Kartal Gözü

Dost Üyeler
Katılım
6 Eki 2008
Mesajlar
1,388
Tepkime puanı
0
Puanları
0
saygılarla sunarım
Halûk Tarcan
* * * * * * * * * * *

KARAMAN RUMLARIMIZ,
bilimsel adıyla, TÜRK ORTODOKSLARI. ..

Rum kelimesi, bayındır anlamını veren URUM’un sıkıştırılmış şeklidir. Bu adın doğuşunu ve yayılışını görelim:


ÖN-Atalar (-1980)de yani, İstanbul Boğazını geçip, Bizans’tan çok önce, Erenköy’e yerleşmişlerdir.(Erenköy yazıtı-KM)


Bu yerleşme ile siyasal kuruluşa gidilmiş ve sonunda ortaya ASTANBOLIQ=İstanbul( Eis tin polin değil)da· OY-URUM ATIN devleti çıkmıştır. (Türük Bil tarihi –Şine- Usu yazıtı, Moğolistan, 1009, Finliler, 1918 Ramstedt )ve· Herodot (cilt 6 sahife 33) tarafından (-516) olarak verilen tarihte bu devletin tahtına Trakya kralı ÜRÜN BEĞ oturmuştur.( Şine–Usu Yazıtı/ KM)

Rum adının kökeni :

Rum adının ROMA’dan geldiği iddia edilir. Tarihsel ve bilimsel gerçek şudur :


· Etrüskler Roma’nın adını UP-URUM yani, bayındır merkez, bayındır kent olarak kurmuşlar, bu da zamanla RUUMA’dan, ROMA haline dönüşmüştür.


Ülkemizde URUM adı ise Oy-Urum Atın devletinin devamı hâlinde yaşar :


· Dıyâr-ı RUM ,Anadolu; Bahr-i RUM, Akdeniz ; Arz-er RUM ,Erzurum ;URUM Eli;

· URUM’iye gölü vb…


Bizans öncesinde Ön-Türkçenin varlığı :


· (-500) Bizans sikkesi adı verilen sikkenin üstünde Ön-Türkçe Oy Ög Üy(düşünme yeteneği) yazılıdır.


· İstanbul ve Trabzon Aya-Sofyaları ndaki yazıtlar asla Grekçe okunamamışlardır. Bunların hepsini K.Mirşan Ön-Türkçe okumuştur. Bu da gösteriyor ki, Ortodoks dini önceleri Ön-Türkçe uygulanıyordu.


· Bu konuda bir öteki kanıt Bulgaristan’daki PRESLAW yazıtıdır…Kiril harfleriyle fakat Türkçe yazılmışlardır, tarihi (-600)lerdir. Demek ki Balkanlarda da Hristiyanlık Türkçe uygulanıyordu…


· Surlar dışındaki “Balık Manastırı”nın mezarlığındaki taşlar Grek alfabesi ile Türkçe yazılmıştır.(Prof.Semavi Eyice)


· 1955’te Samatya’da yanan Hagios Konstantinos kilisesi KARAMAN RUMLARI’na aittir. (Prof.S.Eyice) ..

Ortodoks olan Türkler :· (+530)lardan başlayarak, Bulgar Türkleri, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve Uzlar Anadolu’yu yani Bizans topraklarını yurt edinmiş olan Türk boylarıdır. Bunlardan kimileri zamanla Ortodoks olmuşlar ve Fener Rum patrikliğine bağlanmışlardır. Fakat, dillerini kaybetmemişlerdir. 1071’de Malazgirt savaşında Alpaslan safına geçmişlerdir.


· Bunların içinde Karaman’a yerleşmiş olanlar, RUM sıfatını taşırlar. Bu nedenle onlara Karaman Rumları denmiştir…Demek ki , OY URUM ATIN’ın devamı olacaklardır, devamıdırlar. Dillerini kaybetmemişler, Ortodoks âyinlerini Türkçe yapmış, Türkçe’yi Grek alfabesiyle yazmışlardır.

Rum Patrikhanesi’ nin tutumu

Batı Osmanlı İmparatorluğunu parçalama çabaları içine girdiğinde, İstanbul’daki Rum Patrikhanesi kendini Milliyetçi Yunan Kilisesi olarak görecek ve Ortodoks kiliselerinde Yunanca’dan başka dil kullanılmasına karşı çıkacaktır..


· Bulgar Ortodoksları bunu reddetmişler ,Rusları da yanlarına alarak karşı gelmişler, sonuçta Osmanlı Hükûmeti Millî Bulgar kilisesine izin vermiştir.


· !870’de Kumkapı ve Langa’da oturan Türk Ortodokslar âyinlerinin Türkçe olmasını istemişler, ancak bazı haklar kazanmışlardır.


· Patrikhane, Türk Ortodokslar üzerinde Yunan propagandasını yoğunlaştırarak Yunanlı öğretmenler gönderir.Sonuçta:· Patrikhane tüm teşkilât’a, “Biz Türk değiliz. Türklerle ilişkiyi kestik. Anadolu Rumları Yunanlıdır” propagandasıyla isgali kolaylaştırır.


Bağımsızlık savaşında, Yunan amaçlarına en geniş bir şekilde hizmet ederler. (İstiklâl savaşını yapmış ve yaşamış Dr.R.Tarcan’dan)

Türk Ortodoksların kendilerine sahip olmaları

Bunun üzerine Keskin metropoliti EFTİM Patrikhaneyle ilişkisini keser ve Türk olmanın şuuruyla ,Kuvvayı-Milliye saflarında yer alır ve fiilen Millî Mücadeleye katılır. Bunu, emperiyalist güçlere Rum patrikhanesiyle ilgili gerçekleri de ortaya çıkararak karşı bir beyanname ile bildirirler.


· Bu durumda, kendi kendilerini yöneten Türk Ortodokslarını n bir Patirkhane’ye gereksinimleri ortaya çıkar. Ankara hükûmetine başvurulur. Hükûmet bu soruna sıcak bakar.


· Papa EFTİM, Millî Kilise için çalışmalara başlar, üç metropolit ve 80 ruhâni daire ile Kayseri Zincirdere Manastırında 1922de kongre toplarlar. Ayni yıl 21 Eylü’lde alınan kararla Millî Ortodoks kilisesi kurulur ve karar Ankara’ya da bildirilir.


· Papa EFTİM İstanbul’a gelir .Galata Cemaatı Papa Eftim’in başlarına geçmesini ister… Kayseri’deki Patrikhane İstanbul’a taşınır. 1924’ten itibaren İstanbul Türk Ortodoks Patrikhanesi olarak faaliyetine başlar,


· Metropolitlerin kararı ile Papa EFTİM, Türk Ortodoks kilisesine PATRİK olarak seçilir ve Karaman Rumları deyimi terk edilip, TÜRK ORTODOKSLARI deyimi kabul edilir.

İlgililere ve Türk ulusuna saygılarla bildiririm.

Halûk Tarcan Bilimsel Araştırmacı(araştırmacı yazar değil)(CNRS- / Sorbon 6’ncı seksiyon’dan -Paris)

Kaynaklar .Evrensel Uygarlıkların Kökendeki Ön-Türk Uygarlığı, 3cilt – Halûk Tarcan
 

KÜLTEGİN

Genel Koordinatör
Katılım
18 Şub 2008
Mesajlar
1,731
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Tanrı Dağlarında
Cevap: Türk Ortodokslari...

Konu için teşekkür ederim.

Türk ortodokslarının Kurtuluş Savaşındaki katkıları asla unutulmaz.Yine Ortodoks Gagauzların Kırımdan kalkıp Anadoluya gelerek savaşa katıldıklarıda bilinir.
 
Üst