Milli Güvenlik

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

Milli güvenlik; devletimizin bağımsızlık ve egemenliğine
virgs.gif
yurdumuzun bütünlüğüne
virgs.gif
cumhuriyetimizin varlığına içten ve dıştan gelecek her türlü tehlikeye karşı
virgs.gif
önceden hazır olmak ve gerektiğinde savaşmaktır.


Milli hedef; elde edilmesi halinde milli menfaatlerin gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçIardır. Milli hedeflerde sınıf
virgs.gif
zümre
virgs.gif
grup değil
virgs.gif
top yekün milletin çıkarları ön planda olmalıdır. Türkiye'nin milli hedefi Atatürk'ün gösterdiği ''Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmaktır." Türk çocukları bu hedefin gerçekleşmesi için çaba göstermeli
virgs.gif
bu bilinci güçlendirmelidir. Bu bilinç güçlendikçe
virgs.gif
milli birlik ve dayanışma ruhu artar.


Milli güvenlik siyasetinin hedefi; devletin anayasal düzenine
virgs.gif
milli varlığına
virgs.gif
yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyete karşı
virgs.gif
milli güvenliğimizi koruma ve kollamaktır.


Milli güç; ''bir milletin
virgs.gif
milli hedeflerine erişmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır. Milli güç
virgs.gif
siyasal
virgs.gif
askeri
virgs.gif
ekonomik
virgs.gif
nüfus
virgs.gif
coğrafi
virgs.gif
bilimsel
virgs.gif
teknolojik
virgs.gif
sosyal ve kültürel güçlerin toplamından oluşur. Türk milleti
virgs.gif
Atatürk'ün önderliğinde
virgs.gif
Kurtuluş Savaşı'nı
virgs.gif
milli gücün unsurlarını kullanarak kazanmıştır.


Dış tehdite karşı Türk yurdunun milli menfaatlerinin kollanması ve korunması barış zamanında bile
virgs.gif
caydırıcı
virgs.gif
güçlü bir ordunun varlığını gerektirir. Böyle bir güçle
virgs.gif
yurdun savunması ve toprak bütünlüğünün muhafazası
virgs.gif
milletler arası hukuktan doğan haklardan taviz verilmeden kullanılmış olur.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
İç tehdite karşı
virgs.gif
yurdun kollanması ve korunması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerindendir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürmeyi
virgs.gif
hür demokratik parlamenter düzeni
virgs.gif
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı hedefleyen iç tehdite karşı
virgs.gif
yasaların öngördüğü hükümler çerçevesinde
virgs.gif
Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri yerine getirir.


Terörizm
virgs.gif
her türlü siyasal eyleme karşı bilinçli ve soğuk kanlı şiddet göstergesidir. Bu özelliği ile sadece insanlığa değil
virgs.gif
uygarlığa karşı da bir tehdit oluşur. Devletler
virgs.gif
terörün gelecekte kendi ülkeleri için tehdit unsuru olabileceğini düşünerek
virgs.gif
işbirliği ve dayanışma örneği göstermelidirler.


Milletler arası bir sorun haline gelen terörle mücadelede başarı; terörizmin amaçlarının insanlar tarafından iyice anlaşılmasına bağlıdır.


Milli kültürümüzden taviz vermeden
virgs.gif
Türk vatandaşı olmanın
virgs.gif
şeref ve mutluluğunu duyarak
virgs.gif
Atatürk'ün yolunda yürümeliyiz. Türk milletinin bölünüp
virgs.gif
Türk Devleti'nin yıkılmasını amaçlayan her türlü anarşi ve teröre karşı
virgs.gif
Atatürk'ün görüş ve düşünceleri etrafında birleşmeliyiz.


Hürriyetçi demokrasilerde basın hürdür. Görevini iyi yapan basın ve yayın organları kışkırtıcı ortam hazırlamadan
virgs.gif
aydınlatıcı yollar göstererek görevini yapmalıdır. Basın hürriyetinin serbest iradeyle çizilmiş bir milli menfaat sınırı olmalıdır.


Yaşamak isteyen hiçbir millet bölücülük bölgecilik ve mezhepçilik gibi faaliyetlere asla müsaade etmez. Bir millet her şeyden önce kendini
virgs.gif
kendi okullarında öğretmelidir.


Programı çağdaş
virgs.gif
yapı ve davranışları demokratik
virgs.gif
amaç ve değerleri milli olan bir eğitim uygulanmalıdır. Böyle bir eğitimle; milli
virgs.gif
demokratik
virgs.gif
laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
virgs.gif
beden ve ruh sağlığı tam
virgs.gif
hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip
virgs.gif
insan haklarına saygılı; üretici
virgs.gif
girişimci
virgs.gif
kişilikli
virgs.gif
çağdaş Türk insanı yetiştirilebilir.


Sosyal adalet ve sosyal güvenliği istemek bir haktır. Bu hak yasal çerçeve içinde ve insan haklarını ihlal etmeden kullanılmalıdır.

Türk milleti geleceğe ümitle bakar
virgs.gif
tarihine saygılıdır. Türk milleti yeniliklere açıktır ama geleneklerine de bağlıdır. Türk milleti taassubu sevmez
virgs.gif
gerici ve yobaz değildir. Yurdumuzun üzerinde yaşayan herkesi canından aziz bilir. Kimseyi ikinci sınıf bir vatandaş olarak görmez. Atatürk'ün ideallerine gönülden bağlıdır. Bölücü ve yıkıcı değildir.


 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Kişinin
virgs.gif
toplum içinde kaybolmaması çok önemlidir. Cumhuriyet
virgs.gif
kişiye kendini ifade etme ve irade ortaya koyma gücü verir. Bu ancak demokrasilerde gerçekleşen bir durumdur.


''Türk'' kelimesi ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Türk soyuna mensup olan bütün toplulukları ifade eden milli bir ad olmuştur. Atatürk ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' diyerek bunu en veciz şekilde ifade etmiştir. Atatürk
virgs.gif
''Benim yaradılışımda fevkalade olan birşey varsa
virgs.gif
Türk olarak dünyaya gelmemdir.'' diyerek Türk milletine olan sevgisini dile getirmiştir.


Her devlet
virgs.gif
çıkarları doğrultusunda
virgs.gif
bu çıkarları elde edebileceği devletlerle çok yönlü ilişkiler içine girer. Bu ilişkiler farklı şekillerde kendini gösterebilir. İlişkiler bakımından
virgs.gif
devletlerin milli güç unsurlarından olan coğrafi özellikleri büyük önem kazanabilir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması
virgs.gif
üç tarafının denizlerle çevrili olması
virgs.gif
Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişi sağlayan ve okyanuslara çıkışı kısaltan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip oluşu
virgs.gif
jeopolitik konum açısından çok az ülkede bulunan önemli özelliklerdir. Ayrıca zengin petrol kaynaklarına sahip Orta Doğu'ya hakim bir konumda bulunması
virgs.gif
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri
virgs.gif
ülkemizin jeopolitik önemini daha da artırmaktadır. Türkiye dünya coğrafyasında bulunduğu konum nedeniyle
virgs.gif
bir çok ülkenin ilgi alanındadır. Şimdiye kadar böyle oldu
virgs.gif
bundan sonra da bu ilgi devam edecektir.


Ülkemizde
virgs.gif
zaman zaman terör ve kargaşa ortamı yaratmak isteyenler kardeşi kardeşe düşürerek toplumumuzu düşman kamplara ayırmak istemektedirler. Bize düşen görev
virgs.gif
bu tür oyunlara gelmemektir. Ülkeler arasındaki çıkar çekişmeleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Ülke içindeki şiddet eylemlerinin artmasında çıkarı olan ülkeler bulunabilir. Bizlere düşen görev
virgs.gif
iç sorunlarımızı kendi imkanlarımız ile çözerek
virgs.gif
hiç bir devlete muhtaç olmadan yaşayabilmektir. Çok çalışarak Atatürk'ün gösterdiği ''Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak'' hedefini gerçekleştirmek zorundayız. Bugün yer yüzünde kendi kendini besleyebilen bir kaç ülkeden biriyiz. Buna bilim
virgs.gif
sanayi ve teknolojik.alanlarda yapılacak atılımları da eklersek ufkumuz daha da açılacaktır. Güneydoğunun kaderini değiştirecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
virgs.gif
birçok ülkenin kıskançlıklarına neden olmuş
virgs.gif
engellemek için bölgede hemen bir terör ortamı yaratılmıştır. Atatürk'ün
virgs.gif
Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliği
virgs.gif
bu tür oyunlara düşmeden
virgs.gif
vatan ve millet sevgisiyle ülkesinin huzuru için çalışmayı kendisine tek amaç edinmelidir.
 

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Anarşi ve terörün hedefi; toplumu yönetilemez hale getirmek
virgs.gif
Türk yurdunu bölerek parçalamaktır. Türk milletini içten bölmek ve çökertmek
virgs.gif
devlet gücünü ele geçirmektir. Anarşi ve terörün sadece insanlara korku salması olarak algılamayalım. İnsanlar arasında güven duygusunu ve bir arada yaşama koşullarını ortadan kaldırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşunun temel kaynağı olan
virgs.gif
Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet yönetim sistemini ortadan kaldırmayı amaç edinmişlerdir.


Çağdaşlık
virgs.gif
ilkelliğin zıddı olan bir kavramdır. Yani çağdaş olan
virgs.gif
günümüzde yaşayan
virgs.gif
yeni ve değerli kurumlar
virgs.gif
ilkellikten ve kaba ölçülerden arınmıştır. Günümüzde çağdaşlık denildiği zaman aklımıza ilk gelen
virgs.gif
demokratik
virgs.gif
laik ilkelere bağlı
virgs.gif
hukuka ve insan haklarına saygılı bir düşünce yapısı anlaşılmalıdır.


Milletler
virgs.gif
devletler halinde örgütlenirler. Normal olarak
virgs.gif
her milletin bir devleti olmalıdır. Milletler arası iş birliği
virgs.gif
Türkiye gibi diğer devletlerinde önem verdikleri bir çalışmadır. Ancak
virgs.gif
ülkemiz
virgs.gif
diğer devletlerin karşı karşıya kaldığı önemli ve güncel tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu önemli tehdit unsuru kaçakçılıktır.


Kaçakçılıkla mücadelede milletler
virgs.gif
bir araya gelemediklerinden başarısız olunmaktadır. Devletimiz
virgs.gif
kaçakçılığın önlenmesi için büyük çaba harcamaktadır. Bu çabasını
virgs.gif
Jandarma Genel Komutanlığı
virgs.gif
Emniyet Genel Müdürlüğü
virgs.gif
Gümrük Genel Müdürlüğü
virgs.gif
Tekel Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar
virgs.gif
kaçakçılıkla mücadele ederek sürdürmektedirler.


Kaçakçılığı önleme konusunda devletimizin
virgs.gif
vatandaşlarından beklentileri vardır.


Örneğin
virgs.gif
çevremizde silah
virgs.gif
tarihi eser
virgs.gif
uyuşturucu madde kaçakçılığı yapanları ilgili devlet birimlerine bildirmeliyiz. Bu bir vatandaşlık görevidir. Aynı zamanda
virgs.gif
insana ve insanlığa hizmet etmektir.
 
Üst