Kimler ve hangi meslek gurupları silah ruhsatı alabilir

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Silah bulundurma ruhsatı: silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, (21) yaşını doldurmuş her türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.silah bulundurma ruhsatı, meskende ve işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.taşıt araçları işyeri ve mesken sayılmaz

Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, valilik makamına yazacakları dilekçe ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük amirinin vereceği silah nakil belgesiyle ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar.
kamu görevlileri köy ve mahalle muhtarları: valilik makamına yazacakları dilekçe, bu görevlerine seçimle geldiklerine dair görev belgesiyle birlikte köylerde ve kasabalarda ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri: valilik makamına yazacakları dilekçeyle, bu görevlerine seçimle geldiklerine dair görev belgesiyle birlikte köylerde ve kasabalarda ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Meslek mensupları ve sarı basın kartı sahibi basın mensupları: valilik makamına yazacakları dilekçe, basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğünden alınacak resmi yazı ve sarı basın kartı fotokopisi birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir
Sarraf ve kuyumcular ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar: (ortaklık ya da şirket olarak faaliyette bulunuyorlarsa ortaklardan en fazla iki kişi silah taşıma ruhsatı alabilir.) Valilik makamına yazacakları dilekçe, yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarına dair vergi dairesinden alacakları yazıyla birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı maddesi deposu sahipleri,yivsiz av tüfeği imalathanesi sahipleri,silah tamirhanesi sahipleri : valilik makamına yazacakları dilekçe, emniyet genel müdürlüğünden alınan patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesiyle birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir
Banka genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve şube müdürleri: valilik makamına yazacakları dilekçe, bu görevi yaptıklarına dair görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Yıllık satış tutarı(cirosu) her yıl bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirler ile sermaye şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları: valilik makamına yazacakları dilekçe,şirketin yıllık satış tutarını (cirosu)gösterir vergi dairesi yazısı, kar zarar cetveli ve bilanço,ticari sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin noter tasdikli imza sirküleri, genel müdür ve yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile türkiye tarım kredi kooperatifleri merkez birliklerinin yönetim kururlu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları: valilik makamına yazacakları dilekçe, bu görevi yaptıklarına dair görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Büyük tarım işletmesi sahipleri: bakanlıkça tarım ve köy işleri bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibariyle tespit edilen normları göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini devamlı olarak ve bizzat işleten toprak sahipleri, valilik makamına yazacakları dilekçe, toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı ile arazi sahibi olduklarına dair vergi dairesinden yazı, ziraat odasından veya tarım il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.büyük araziyle ilgili normlar. Hububat ziraatinde, ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900,kıraç arazide 1700 dönüm,pamuk ziraatinde, ekili arazide 400 dönüm, tütün ziraatinde, ekili arazide 200 dönüm meyve verecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde, 250 dönüm, meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde, 4500 ağaç, meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide, 2000 ağaç,ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı, 950 dönüm olan, devamlı ve bizzat işleten toprak sahipleri müracaat edebilirler.
Büyük sürü sahipleri: bakanlıkça tarım ve köy işleri bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibariyle tespit edilen normları göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahipleri (besiciler hariç), valilik makamına yazacakları dilekçe, sürü sahibi olduklarına dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi, ziraat odasından yada il ve ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.büyük sürü sahipliğindeki normlar;büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (iş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç) küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) dir. Yapı tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşanlar ile ortaklık veya şirket söz konusu ise ortaklardan en fazla iki kişi: valilik makamına yazacakları dilekçe, bayındırlık ve iskan bakanlığından alınan müteahhitlik karnesi ile bu işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahipleri(ortaklık ve şirket söz konusu ise en fazla iki kişi): valilik makamına yazacakları dilekçe, kurum ile yapılan bayilik sözleşmesi,bu işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetler (ortaklık ve şirket söz konusu ise en azla iki kişi): valilik makamına yazacakları dilekçe, şirketin kuruluşu, varsa değişiklikleri ve son durumunu gösterir ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetkili kurul kararı, 50 işçi için müracaat tarihinden 12 ay geriye gidilerek 18000 gün pirim yatırdığına dair s.s.k yazısı, bu işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Atış poligonu sahipleri: valilik makamına yazacakları dilekçe,emniyet genel müdürlüğünden alınan atış poligonu izin belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir arıcılar: meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan kişiler, valilik makamına yazacakları dilekçe, tarım il veya ilçe müdürlüklerinden kovan adedini belirtir yazı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Daha önce vali,vali yardımcısı,kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı emniyet hizmetlerine dahil kadrolar ile m.i.t. hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç vb. Sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle bu kurumlardan kendi isteğiyle ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle silahlı kuvvetlerden ayrılan subay, astsubay veya uzman jandarma çavuşları: valilik makamına yazacakları dilekçe, görevlerinden ayrılmalarıyla ilgili ilişik kesme yazısı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Döviz bürosu sahipleri: fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişi (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişi) valilik makamına yazacakları dilekçe, hazine ve dış ticaret müsteşarlığından alınan işletme izin belgesi bu işten dolayı vergi mükellefi olduklarına dair vergi dairesinden alınacak yazı ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Avukatlar: valilik makamına yazacakları dilekçe, baroya kayıtlı olduklarına dair görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Noterler:valilik makamına yazacakları dilekçe, 1512 sayılı noterlik kanunu hükümlerine göre noterlik yaptıklarına dair görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları ticaret odaları, sanayi odaları deniz ticaret odaları ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri: valilik makamına yazacakları dilekçe, bağlı bulundukları odadan alacakları görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Eski muhtarlar:(yapılan soruşturmalar sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç) valilik makamına yazacakları dilekçe, özel idare kurulundan hangi dönemde muhtarlık görevine seçildikleri görevlerinin ne zaman sona erdiğini gösterir görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.
Eski belediye başkan ve il genel meclis üyeleri : valilik makamına yazacakları dilekçe, özel idare kurulundan hangi dönemde belediye başkanlığı görevine seçildikleri görevlerinin ne zaman sona erdiğini gösterir görev belgesi ile birlikte köylerde ikamet ediyorlarsa il jandarma komutanlığına, şehir merkezlerinde ikamet ediyorlarsa emniyet müdürlüğüne müracaat edip, silah işlem dosyası satın alır, bu dosyada bulunan matbu evraklar doldurulur ve gerekli tahkikatların yapılması amacıyla silah bürolarına teslim edilir.

Can güvenliği: yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan türk vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslara, şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, türk silahlı kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına, talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verilebilir. Can güvenliğinden silah taşıma ruhsatı verilmesi yetkisi il valisine aittir. Bu yetki kullanılırken, maruz kalınacağı kuvvetle muhtemel harici ve ciddi tehlikenin, herhangi bir somut olaya yada zabıta araştırmasıyla elde edilen bilgi ve belgelere dayandırılması gerekmektedir.av

Tezkeresi ve sahiplik belgesi: müracaat edenlerin, valilik makamına yazacakları dilekçe, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, iki adet fotoğraf ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Silah taşıma ve bulundurmayı engelleyen haller91/1779 karar sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin 16. Maddesi gereği aşağıda belirtilen hallere giren kimselere hiçbir şekilde silah ve mermileri taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar, haklarında türk ceza kanununun 119’ uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, d) taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar, ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler, kanunun 12, 13, 14 ve 15’ nci maddelerine belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,kanunun 4’ üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,gençlik ve spor genel müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak türk silahlı kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı kanunun 50’ inci maddesinin (c ) bendi, 3269 sayılı kanunun 16’ ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15’ nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabe tutulanlar, 3269 sayılı kanunun 12’ nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı kanunun 2’ inci maddesi gereğince emekli edilenler. N) kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar, o) akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, ö) 6831 sayılı orman kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, yaşını bitirmemiş olanlar.
 
Üst