Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sorular

DELİKURT

Dost Üyeler
Katılım
12 Haz 2008
Mesajlar
1,103
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Turan
HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN SORULAR

1-SORU : Rabbimizkim?
CEVAP:Allah(cc)
2-SORU : Dinimiz ne?
CEVAP: İslam
3-SORU : Kitabımız ne?
…CEVAP: Kur'an-ı Kerim
4-SORU : Kıblemiz neresi?
...CEVAP: Kabe-i Maazzama
5-SORU :Kimin kuluyuz.
...CEVAP:Allah(cc) 'nun kuluyuz.
6-SORU : Siz Müslüman mısınız?
...CEVAP:Müslümanım Elhamdülillah.
7-SORU :Ne zamandan beri Müslümansınız?
...CEVAP: "Galü bela" dan beri müslümanım.
8-SORU :"Galü bela" ne demek?
...CEVAP:Elestü bi Rabbiküm hitabının cevabıdır, yani Mevla tea la "Ben
sizin Rabbiniz değil miyim?" onlarda" Evet Rabbimizsin" dediler.
İşte o zamandan beri müslümanız Elhamdülillah.
9-SORU :Kimin zürriyetindensiniz?
...CEVAP:Hz. Adem (as )'ın zürriyetindeniz.
10-SORU :Kimin milletindensiniz?
….CEVAP:Hz. İbrahim( as) ın milletindeniz.
11-SORU :Kimin ümmetiyiz.
…CEVAP:Hz. Muhammet( as )ın ümmetiyiz.
12-SORU : İtikat mezhebimiz nedir?
CEVAP:Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve
Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.
13-SORU : İtikatta mezhep imamımız kimdir? ….CEVAP:İtikatta mezhep imamımız İmamı Ebu Mansur
Muhammet Maturidi'dir.
14-SORU :Amelde mezhebimiz nedir?
….CEVAP:Hanifi Mezhebidir.
15-SORU :Amelde mezhep imamımız kimdir?
CEVAP:Amelde mezhep imamımız İmamı Ebu Hanife(ra) dir.
16-SORU : Peygamber Efendimizin adı nedir? ….CEVAP:Hz.Muhammet Mustafa(sav)
17-SORU : Peygamber Efendimizin en çok anılan isimleri nelerdir. ….CEVAP:Ahmet, Mahmut, Muhammet ve Mustafa' dır.
18-SORU Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
….CEVAP Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah'tır.
19-SORU Peygamber Efendimiz annesinin adı nedir?
….CEVAP Peygamber Efendimiz annesinin adı Amine'dir.
20-SORU : Peygamber Efendimizin süt annesinin adı nedir?
….CEVAP Peygamber Efendimizin süt annesinin adı Halime'dir.
21-SORU Peygamber Efendimizin ebesinin adı nedir?
….CEVAP Peygamber Efendimizin ebesinin adı Şifahatun'dur.
22-SORU Peygamber Efendimizin dedesinin adı nedir?
….CEVAP Peygamber Efendimizin dedesinin adı Abdulmuttalip'tir.
23-SORU Peygamber Efendimizin süt kardeşlerinin adları nedir? ….CEVAP Peygamber Efendimizin süt kardeşleri Şeyma, Ümeyse,
Abdullah 'tır.
24-SORU : Peygamber Efendimizin amcalarının adları nelerdir? ….CEVAP Peygamber Efendimizin amcalarının adları Hz. Hamza(ra),
Hz.Abbas(ra), Ebu Talip, Haris, Ebu Lehep, Zübeyr,Hacl,
Dırar ve Mukavvim'dir.
25-SORU Peygamber Efendimzin çocuklarının adları nelerdir? ….CEVAP Peygamber Efendimizin çoçuklarının adları ibrahim, Kasım,
Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımatüzzehra'dır.
26-SORU : Peygamber Efendimizin torunlarının adları nelerdir? ….CEVAP Peygamber Efendimizin torunlarının adları Hasan ve
Hüseyin(ra) dır.
27-peygamber efendimizin kac esi vardir isimleri neler?
CEVAP:Hatice, Mariye, Hafsa, Cüveyriye, Sevde, Ümmü Habibe, Ümmü
Seleme, Zeynep, Aişe, Safiye,Meymume, Zeynep Binti Cahş' tır.
28-SORU Peygamber Efendimiz nerede doğdu?
….CEVAP Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu.
29-SORU Peygamber Efendimiz hangi tarihte doğdu.
….CEVAP Peygamber Efendimiz 20 nisan 571 tarihinde doğdu.
30-SORU :Bu tarih Arabi ayların hangi günü ve gecesi idi?
….CEVAP:Rabiulevvel ayının 12. gününe rastlayan pazartesi gecesi.
31-SORU Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra Mekke'de
kaç sene kaldı?
….CEVAP Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra Mekke'de
13 sene kaldı.
32-SORU Peygamber Efendimize kaç yaşında Peygamberlik verildi. ….CEVAP Peygamber Efendimize 40 yaşında Peygamberlik verildi.
33-SORU Peygamber Efendimize ilk vahiy nerede geldi?
CEVAP Peygamber Efendimize ilk vahiy Hira Mağarası'nda verildi. 4
34-SORU Peygamber Efendimiz kaç sene Peygamberlik yaptı? ….CEV AP Peygamber Efendimiz 23 sene Peygamberlik yaptı.
35-SORU : Peygamber Efendimiz hangi tarihte nereye hicret etti? ….CEVAP Peygamber Efendimiz 622 senesinde Mekke'den Medine'ye
hicret etti.
36-SORU : Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye kiminle
hicret etti?
….CEVAP Peygamber Efendimiz Hz Ebubekir(ra) ile hicret etmiştir.
37-SORU Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra kaç sene
Medine'de kalmıştır.
….CEVAP Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra 10 sene
Medine'de kalmıştır.
38-SORU Peygamber Efendimiz hangi yılda vefat etti?
….CEVAP Peygamber Efendimiz 632 yılında vefat etti
39-SORU Peygamber Efendimiz kaç yaşında vefat etti?
….CEVAP Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti.
40-SORU Peygamber Efendimiz nerede vefat etti?
….CEVAP Peygamber Efendimiz Medine",i Münevvere'de vefat etti.
41-SORU: Dört büyük halife kimdir?
CEVAP: Dört büyük halife Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer(ra),
Hz. Osman(ra) ve Hz. A.li(ra)dir.
42-SORU :Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline getirildi?
CEVAP: Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir(ra) zamanında kitap haline
getirildi.
43-SORU :32 farz nelerdir?
CEVAP :6 sı imanın şartı, 5 i islamın şartı, 4 ü abdestin şartı,
3ü guslün farzı, 2 si teyemmümün farzı, 12 si namazın farzıdır.
Bunların hepsine 32 farz denir.
44-SORU :İmanın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP : İmanın şartı altıdır.
1.Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2.Allah 'ın meleklerine inanmak.
3.Allah'ln peygamberlerine inanmak.
4.Allah 'ın kitaplarına inanmak.
5.Ahiret gününe inanmak.
6.Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.
45-SORU :İslamın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:İslamın şartı S tir.
1.Kelime-i Şehadet getirmek.
2.Namaz kılmak.
3.0ruç tutmak.
4.Zekat vermek.
5.Hacca gitmek.
46-SORU :Abdestin farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Abdestin farzı 4 tür.
1.Yüzü yıkamak.
2.Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3.Başın dörtte birini mesh etmek.
4.Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
47-SORU :Guslün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Guslün farzı 3 tür.
1.Ağza bir defa dolu dolu su vermek.
2.Burna bir defa dolu dolu su vermek.
3.Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
48-SORU :Teyemmümün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Teyemmümün farzı 2 dir.
1.niyet etmek.
2.Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh etmek, sonra ellerimizi
tekrar toprağa vurup kollarımızı mesh etmektir
49-SORU :Namazın farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.
CEVAP:Namazın farzı 12 dir. Altısı içinden altısı dışından:
Dışındakiler:
l.Hadesten taharet:Abdest yoksa abdest almak. Cünüp ise
gusletmek.
2.Necasetten taharet:Bedenden, elbiseden ve namaz kılacağı
yerde pis sayılan bir şey var ise onu gidermek (temizlemek)tir.
3.Setr-i avret: Başkasının görmesi haram olan yerleri (avret
yerini) örtmek. Avret yeri: Erkekte göbekten diz kapağına
kadar. Kadında yüzü ve bedeni hariç bütün bedenidir.
4.İstikbali kıble: namaz kılarken kıbleye yönelmektir.
5.Vakit:Namazı belirlenen vakitte kılmaktır.
6.Niyet:Kalbi ile niyet etmektir.
İçindekiler:
l.İftitah tekbir: Namaza Allah-u Ekber lafzıyla başlamaktır.
2.Kıyam:Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmaktır.
3.Kıraat:Kur'an'dan bir ayette olsa okumaktır.
4.Rüku:Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
5.Secde:Alnı ve burnu secdeye koymak(secde etmektir).
6.Ka'de-i Ahire:Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.
50-SORU :Allah(cc) nün sıfatları nelerdir?
CEVAP :Allah( cc )nün sıfatları 6 sı sıfatı zatiyye, 6 sı sıfatı
sübutiyye, 4 ü sıfatı tekvin olmak üzere toplam 18 dir.
 

DELİKURT

Dost Üyeler
Katılım
12 Haz 2008
Mesajlar
1,103
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Turan
51-SORU : Sıfatı zatıyye nelerdir?
CEVAP: Sıfatı zatıyye şunlardır.
1.Vucud: var olmak.
2.Kıdem: Başlangıcı olmamak.
3.Beka: Sonu olmamak.
4. Vahdaniyet: Bir olmak.
5.Muhalefetün IiI havadis: Benzeri olmamak.
6.Kıyam bi nefsihi: Muhtaç olmamak
52-SORU : Sıfatı subutiyye nelerdir?
CEVAP: Sıfatı subutiyye şunlardır.
1.Hayat: Diri olmak.
2.İlim: Bilmek.
3.Semi:İşitmek.
4.Basar:Görmek.
5.İrade: Dilemek.
6.Kudret: Gücü yetmek.
7 .Kelam: Söylemek.
8. Tekvin : Yaratmak.
53-SORU: Sıfatı tekvin (tekvin sıfatı) nın kolları nelerdir?
CEVAP: Sıfatı tekvin(tekvin sıfatı) nın kolları şunlardır.
l.İhya: Diriltmek
2.İmate:Öldürmek
3.Terzik:Rızıklandırmak
54-SORU :Kaç tane büyük melek vardır?
CEVAP: Dört tane büyük melek vardır.
1.Cebrail(as): Allah (cc) ile peygamberi arasında elçilik yapar
2.Azrail(as):Can almakla görevlidir.
3.Mikail(as):Tabiat olayları ile görevlidir.
4.İsrafil(as): Kıyamet günü sur-a üflemekle görevlidir.
55-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç ayettir.
CEVAP:Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir.
56-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç suredir.
CEVAP:Kur'an-ı Keriml14 suredir.
57-SORU :Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür.
CEVAP:Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür.
58-SORU :Mükellefiyet çağı kaç yaşlarındadır.
CEVAP:Mükellefiyet çağı:
Kadınlar için 9-12 yaş arasındadır.
Erkekler için 12-15 yaş arasındadır.
59-SORU :Cünüp olan kimseye ne neler günahtır?
CEVAP:Cünüp olan kimseye:
1.Kabe'yi tavaf etmek günahtır.
2.Kur'an-ı Kerim'i tutmak günahtır.
3.Kur'an-ı Kerim'i okumak günahtır.
4.Camiye girip oturmak günahtır.
60-SORU :Efali Mükellef kaç tanedir? Açıklayınız.
CEVAP:Efali Mükellef 8 tanedir.
1.Farz:Allah 'ın emrettiğini yapmaya farz denir( beş vakit namaz
kılmak).
2.Vacip:Farz kadar kesin olmayıp kuvvetli bir delil ile yapılması
emredilen şeye vacip denir(vitir namazı, bayram namazı) gibi.
3.Sünnet peygamber Efendimizin yaptığı ve bize em rettiği
şeylere sünnet denir( sarık sarma, sakal uzatma, misyak
kullanma gibi).
4.Müstehap: Yapılmasında sevap, yapılmadığında günah olmayan
şeylere müstehap denir(kuşluk namazı kılmak gibi).
5.Mübah: Yapılıp yapılmaması durumunda serbest olan şeylere
mübah denir(helal yemek, helal içmek, helal giymek gibi).
6.Haram:Allah-u Teala'nın yasakladığı şeylere haram denir( içki
içmek, kumar oynamak, faiz yemek gibi).
7.Mekruh:Cezası az olan günahlara mekruh denir(pijama ile
namaz kılmak gibi).
8.Müfsit:Başlanmış bir ibadeti bozan şeylere
müfsit denir(namazda gülmek gibi).
61-SORU :Haccın farzı kaçtır?
CEVAP:Haccın farzı 3 tür.
l.İhrama girerken niyet etmek.
2.Arafatta vakfe yapmak.
3.Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek.Ziyaret tavafı yapmak.
62-SORU :Orucun farzı kaçtır?
CEVAP:Orucunfarzı3tür.
1.Niyet etmek.
2.Niyetin ilk ve som vaktini bilmek.
3.0rucu bozacak şeylerden uzak durmak.
63-SORU:Şer'i deliller nelerdir?
CEVAP:Şer'i deliller: Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyası fukahadır.
64-SORU :Mezhep neye denir?
CEVAP:Mezhep:İnanç ve felsefede tutulan yol demektir.
65-SORU : Dört büyük mezhebi sayınız.
CEVAP: Dört büyük mezhep:
1.Hanefi mezhebi
2.Maliki mezhebi
3.Hambeli mezhebi
4.Şafi mezhebi
66-SORU :Büyük kitap kaç tanedir? Kimlere gönderilmiştir?
CEVAP: Dört büyük kitap vardır.
1.Tevrat Hz. Musa(as)'a indirilmiştir.
2.Zebur Hz. Davut(as)'a indirilmiştir.
3.İncil Hz İsa(as)'a indirilmiştir.
4.Kur' An-ı Kerim Hz. Muhammet(as)'a indirilmiştir.
67-SORU : Diğer peygamberlerden kime ne kadar sayfa gönderilmiştir?
CEVAP: Diğer peygamberlerden:
l.Adem(as)'a 10 sayfa,
2.Şit(as)'a 50 sayfa,
3.İdris(as)'a 30 sayfa,
4.İbrahim(as)'a 10 sayfa,
Toplamı 100 sayfadır.
68-SORU :Kur'an-1 Kerim'de kaç tane peygamber ismi geçer? Bu peygam berler kimlerdir?
CEVAP:Kur'an-1 Kerim'de 25 tane peygamber ismi geçer. Bu
peygamberler şunlardır:
1.Hz. Adem(as), 2. Hz. İdris(as), 3.Hz. Nuh(as)
4.Hz. Hud(as), S.Hz. Salih(as), 6.Hz. İbrahim(as),
7.Hz. Lut(as), 8.Hz.İsmail(as), 9.Hz. ishak(as),
10. Hz. Yakub(as), lLHz. Yusuf(as), l2.Hz.Eyyüb(as),
l3.Hz. Şuayb(as), l4.Hz. Musa(as),
15. Hz. Harun(as), l6.Hz.Harun(as), l7.Hz. Süleyman(as),
l8.Hz. ilyas(as), 19.Hz.Elyasa(as), 20.Hz.Zülküf(as),
2l.Hz.Yunus(as), 22.Hz.Zekeriyya(as), 23.Ha. Yahya(as)
24.Hz.İsa(as), 2S.Hz. Muhammet(sav) dir.
69-SORU : Hicri ayları sayınız.
CEVAP:
l.Muharrem, 2.Safer, 3.Rebiülevvel, 4.Rebiülahir,
5.Cemaziyelevvel, 6.Cemaziyelahir, 7.Recep,
8.Şaban, 9.Ramazan, lO.Şevval, l1.Zilkade, l2.Zilhicce
70-SORU :Muhacir kime denir?
CEVAP Peygamber Efendimizle Mekke'den Medine'ye hicret edenlere
muhacir denir.
71-SORU :Ensar kime denir?
CEVAP:Muhacirlere yardım eden Medine'li Müslümanlara ensar denir.
72-SORU :Ashab kime denir?
CEVAP Peygamber Efendimizi dünya gözüyle görüp ona iman edenlere
ashab denir.
73-SORU :Tabiin kime denir?
CEVAP Peygamber Efendimizden sonra sahabeyi görüp onlara inananlara
tabiin denir.
74-SORU :Aşere-i Mübeşşere( dünyada cennet ile müjdelenmiş insanlar)
kimlerdir?
CEVAP:Aşere-i Mübeşşere( dünyada cennet ile müjdelenmiş insanlar):
l.Hz. Ebubekir(ra), 2.Hz.Ömer(ra), 3. Hz. Osman(ra),
4.Hz.Ali( ra), S.Hz.Abdurrahman bin Afv( ra),
6.Hz.Ubeyde bin Cerrah(ra),7.Hz.Talha bin Ubeydullah(ra),
8.Hz.Zübeyr bin Avam(ra),9.Hz.Sad bin Ebi Vakkas,
lO.Hz. Said bin Zeyd(ra)
75-SORU Peygamberlerde bulunan sıfatlar kaç tanedir?
CEVAP Peygamberlerde bulunan sıfatlar 5 tanedir.
1.Sıdk:Her şeylerinde doğru olmaları.
2.Emanet:Emin kimse olmaları ve emanete hıyanet etmemeleri.
3. Tebliğ:Allah'ln emirlerini insanlara doğru bildirmeleri.
4.İsmet:Hiç günah işlememeleri.
5.Fetanet:İnsanlar içinde akıllı ve zeki olmaları.
76-SORU Peygamber Efendimizin vasıfları nelerdir?
CEVAP Peygamber Efendimizin vasıfları şunlardır:
1.Peygamber Efendimiz(sav) Allah(cc) 'ın en sevdiği kuludur.
2.Peygamber Efendimiz(sav) son peygamberdir.
3.Peygamber Efendimiz(sav) bütün insanların ve cinlerin
peygamberidir.
4.Peygamber Efendimiz(sav)'in peygamberliği kıyamete
kadar geçerlidir.
5.Peygamber Efendimizin(sav)'in dini kıyamete kadar geçerlidir.
77-SORU Sure-i Haşr'ın 21-24.Ayet-i Celilelerini(Levenzelna) sabah-
akşam namazıarından sonra okunmasının önemi nedir?
CEVAP:Her kim Sure-i Haşr'ın 21-24. Ayet'i Celilelerini(Levenzelna)
sabah-akşam namazıarından sonra okursa kendisine beş haslet
verilir.
1.Ölümü hüsn-ü hatime ile olur.
2.Şehit olarak ölür.
3.Bu dört ayet-i celilenin yetmiş bin tane memur melekleri vardır.
Bu meleklerin yapmış oldukları ibadetlerin sevabı ayet-i
celileleri okuyan kimselere verilir.
4.Bu dört ayet-i celileyi okuyan kimseyi bu yetmiş bin melek gün
boyu muhafaza eder.
5.Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetini ihya etmiş olur
 
Üst