Geleneksel Kiyafetler

Gökçen

Dost Üyeler
Katılım
18 Şub 2008
Mesajlar
1,079
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Web sitesi
www.kibris1974.com
GELENEKSEL KIYAFETLER

Giyim, insan ya?amynda ba?langyçta sadece bir örtünme aracy iken, sonralary ki?isel veya toplumsal zevkleri yansytan ve sürekli de?i?en bir form olarak evrimini sürdürmü?tür. Ynsanlaryn giyim tarzlary ya?adyklary dönem, iklim ?artlary ve yerel unsurlaryn da etkisiyle ?ekillenir. Kybrys Türk Toplumunun geçmi? dönemlerde tercih etti?i ve kullandy?y kyyafetler çe?ilti kategorilerde ele alynabilir.

kiyafet1.jpg


KADIN GYYYMY

Eski dönemde özellikle ya?ly hanymlar arasynda çar?af katlanymy yaygyn olup, yüz iyice örtülerek ve bazen yemeni kullanylarak soka?a çykylyrdy. Çar?af beldeki ku?a?yn içine sokularak kullanylmaktaydy. De?i?ik çar?af türleri vardy; humayyn çar?af belden sykylmakta, sadakor çar?af ise etek ve pelerin kysymlaryny içerip, ayakkabylary örtecek denli uzun dikilmekteydi. Sadakor çar?afyn kuma?y Bursa ipeklisiydi. Sadakora ve Satantiyon türü çar?aflar yazyn tercih edilirdi. Ky?yn ise kazmirden yapylan çar?aflar kullanylyrdy. Pelerinler de ky? giysileri arasynda yer almakta; pelerin üzerine samur veya tilki kürkleri giyilmekteydi.

kiyafet2.jpg
Yüz örtüsü olarak ya?mak yada peçe kullanylyrdy. Peçeler iki katly olup, kimi hasyrly kimi ise delikli türdendi. Elbiseler genellikle evlerdeki dokuma tezgahlarynda dokunur, kuma?lar arasynda özellikle tire, bürümcük ve kyvrak iplikten olu?an "Ydare" kuma?y önemli yer tutardy.
Ky?yn tercih edilen kuma? türü ise kadifelerdi. Elbiselerde daha çok kollar patentli olup, etekler bol ve uzun dikilir, belde de geni? bir ku?ak bulunurdu. Kadife giysiler daha çok önemli günlerde giyilen, ?yk giysilerdi. Elbiselerin altyna, jipon i?levi gören, dantelli etekler dikilirdi. Yç çama?yrlary da genelde tezgahtarda dokunan pamuklu bezden yapylmaktaydy. Çoraplar geçmi?te, makine çoraplary olmadan önce, elde i?ne ile i?lenirdi. Ayakkabylar da ise hanymlar "Gailo?" denen, yürüdükçe ses çykaran ayakkabylary tercih ederlerdi.
kiyafet3.jpg

Saç modelleri olarak, evde saç örgüsü yapylyr, özel günlerde ise "Dik Topuz" denilen modeller tercih edilirdi. Saçy az olan bayanlar, takma saç ilave ederler, saçlaryny yalancy elmasly taraklarla süslerlerdi. Ya?lylar daha çok yemeni ba?lar. Ybadet syrasynda ise gergefte i?lenen ba? örtüleri kullanylyrdy. Mücevherler, Kybrys Türk toplumunun ya?antysynda önemli bir gelene?e sahip olup, ailede nesilden nesile aktarylarak korunmaktadyr. Özellikte dü?ünlerde geline verilen en önemli hediyelerdir. Geçmi?te genelde altyn ve elmas takylar tercih edilirdi. Ayryca boyna takylan inci kolyeler de hanymlaryn ra?bet etti?i süs araçlaryndandy. Geçmi?te gö?se genellikle, elmas yaprakty bro?lar ili?tirilir ve çok ta?ty elmas yüzükler tercih edilirdi.

kiyafet4.jpg


ERKEK GYYYMY

Eski dönemde ?ehir erke?i daha çok çak?yr ve yelek giymekteydi; bunlaryn üzerine ayryca üç etekli uzun elbise giyildi?i de görülürdü.
Genellikle uzan cûbbe kullanylyr, ba?a giyilen kavu?un üzerine de ait olunan toplumsal synyfy simgeleyen saryklar sarylyrdy. Bele lahor ku?ak ba?lanyr, ayakkaby olarak mes ve arkasy basyk pabuç kullanylyrdy. Zamanla fes ve ardyndan daha modern elbiseler erkek giyimindeki yerlerini almy?lardyr.

kiyafet5.jpg

Köylü synyfy ise genellikle koyu mavi ?alvar giyer, kavu?turma yelek kullanyrlardy. Köylerde dizlik kullanymy yaygyn olup, özel gün ve kutlamalarda ise ?alvar giyilirdi. Bele ipekten "Tarabulus" ady verilen ku?ak ba?lanyr, dize dek çe?itli motif ve renklerdeki el i?lemesi çoraplar giyilirdi. Fes dönemi syrasynda fesin üzerine oyaly yemeni de ba?lanmaktaydy.Ayryca geçmi?te köstekti saatler erkek giyiminin tamamlayycy aksesuarlaryndandy.


kiyafet6.jpg
 
Üst