Askerlik Kanununda Değişiklik Kabul Edildi -2009-

Göktuğ

Halkla İlişkiler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
1,534
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
AnadoluAskerlik Kanununda değişik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, terörle mücadelede şehit olanların bütün çocukları ve kardeşleri askerlikten muaf olabilecek. Terör olayı dışındaki şehitlerin ise bir kardeşi bundan yararlanacak. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbe bekleme süresi, 3 yıldan 6 yıla çıkartılacak.

Genel Kurulda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı'nın Askerlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi ile GATA Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşüldü.

Yasaya göre, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden kazananların askerlik işlemlerine, vatandaşlığı kaybettikleri tarihteki durumlarına göre devam edilecek.

Askerlik hizmetini yerine getirirken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların; baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındaysa terhis edilecek.

Baba veya annesinin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi varsa, istekli olması halinde terhis edilecek. Silah altında kardeşi yoksa veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemezse, askerlik hizmeti sırası gelen ilk kardeş, istekli olmadıkça askerliğe alınmayacak.

Askerlik yaparken, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça askerliğe alınmayacak, askerlik yapanlar ise istekleri halinde terhis edilecek.

YOKLAMALAR

Askerlik çağına girenlerden yoklama devresinde bulunanlar; 20 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında ilk, 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında ise ikinci olmak üzere, iki kez yoklamaya tabi tutulacak.

Bu yoklamalar yapılırken, her yıl yedeklerin de yoklamaları yapılacak. Yedeklik yoklama yaş sınırı, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanlığınca 10 yıla kadar indirilebilecek.

Askerlik meclisinde bulunması gereken askeri hekimler, Genelkurmay Başkanlığı, sivil hekimler ise mülki amirler tarafından görevlendirilecek. Askerlik meclisinin toplanmadığı zamanlardaki son yoklama işlemlerinde, askeri hekim şartı aranmayacak.

Askerlik şubeleri, son yoklama tarihlerini mahallin en yüksek mülki amirine bildirerek, askerlik meclisinin belirlenen günde toplanmasını ve muhtarların, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin, muhtarlıklarda asılarak ilan edilecek listeleriyle birlikte belirlenen günde gelmelerini isteyecek.

YAZILI TEBLİGAT UYGULAMASI KALKIYOR

Askerlik işlemlerinde yazılı tebligat uygulamasına son verilecek, tebligat, TRT aracılığıyla yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki yıl, ertesi yıla terk edilenlerin son yoklamalarının yapılacağı, TRT aracılığıyla duyurulacak. Bu duyuru, hükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

Son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine gelmemiş ve gelmeyiş sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı kabul edilecek.

Yoklama kaçakları ve bakayalar, yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilecek. Yakalananlar, en geç 24 saat içinde en yakın şubeye getirilecek. Askerlik şubesi tarafından teslim alınmayanlar, derhal serbest bırakılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte tebligatsız saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların askerlik şubelerine müracaat etmeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından TRT aracılığıyla duyurulacak. Bu duyuru, yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. Yapılan duyuruya rağmen 3 ay içerisinde askerlik şubesine başvurmayanlar hakkında, tebligatlı işlem yapılacak.

Ülke menfaatine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikte haritaların üretim ve kullanımının önlenmesi amacıyla harita, atlas, küre ile harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için, Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınması zorunlu olacak.

YEDEK SUBAYLARIN TERFİSİ

Yedek subayların terfisi de yeniden düzenlenecek. Buna göre, yedek subaylar, barışta; silah altında geçen süreleri, hizmet sürelerinden sayılmak suretiyle muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilecek. Yedek subaylar, seferde; muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilecek. Yedek subayların terfi şart, usul ve esasları hakkında TSK Personel Kanunu hükümleri uygulanacak.

Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbe bekleme süresi, 3 yıldan 6 yıla çıkartılacak.

Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme süresine tabi olacak astsubaylardan; kıdem alanlara, rütbe terfi şartları bakımından fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında sicil bulunma şartı getirilirken, üstün başarı nedeniyle terfi edecek üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların sadece bu rütbelerine ait sicil notunun ortalaması yüzde 95 ve üzerinde olması gerekecek.

Astsubaylıktan subaylığa müracaat yılı, 7 ile 9. hizmet yıllarından 5 ile 7. hizmet yıllarına alınıyor. Bu düzenlemeyle, astsubayların kişisel ve mesleki gelişim alanlarına odaklanması, motivasyonlarının artırılması, subaylığa teşvik edilmeleri, statüler arası geçişin kolaylaştırılması, subaylık nosyonunun genç yaşlarda kazanmaları, nitelikli ve başarılı personelin subay yapılması amaçlanıyor.

Rütbe bekleme sürelerinin yükseltilmesi paralelinde, üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbeleri için ''kademeli'' tanımı getiriliyor.

Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta da 6 yıllık rütbe bekleme süresine tabi olunacak. Astsubayların hizmet tazminat oranları, mali hak kaybına uğramayacak şekilde yeni rütbe bekleme süresine göre yeniden düzenlenecek.

TSK tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddesinden; hizmet dışı bırakılan, hurdaya ayrılan ve ihtiyaç fazlaları kiralanabilecek.

YÜKSEK BİLİM KONSEYİNE ATAMA

Yüksek Bilim Konseyi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli anabilim ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek 3 anabilim dalı ve 2 bilimdalı başkanından oluşacak.

Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksek okul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek 4 öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca 4 yıl için atanacak. Görev süresi bitimini takiben Yüksek Askeri Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre, birer yıllık süreler halinde en fazla 4 defa uzatılabilecek. Yüksekokul müdürünün görev süresi 8 yılı geçemeyecek. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanabilecek.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, şehit yakınlarıyla ilgili olarak Türkiye'de belli zamanlarda iyileştirmeler yapıldığını belirterek, ''Bugün itibarıyla başka bir çalışma gündemde yok. imkanlar elverdiğinde yeni iyileştirmeler yapılabilir'' dedi.

ERGENEKON

Teklifin görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri, Ergenekon davası ve soruşturmasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, 2 yıldan beri devam eden olayın TSK ile ilgisi olup olmadığını sorarak, ''Böyle bir örgüt var mı yok mu bilinmemesine rağmen gözaltılar dalga dalga devam ediyor. Son günlerde ortaya çıkan silahların TSK ile ilgisi var mı yok mu? Bu dava hukuki mi yoksa siyasi mi? Biz darbelere de çetelere de karşıyız ama hukuksuzluğa da karşıyız'' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı da ''Ergenekon soruşturmasının her dalgasında suçlu olabilecekler ve susturulması gerekenlerin gözaltına alındığını'' ileri sürerek, ''Bunların hepsinin ortak suçu AKP karşıtı olmaktır. Hukuk çiğneniyor. Gelsin ETÖ (Ergenekon terör örgütü), gitsin ETÖ... Ülkedeki bütün suçlar üzerine atılıyor. Bırakın Apo'yu, Cemil Bayık'ı, terörist dediğiniz Kemal Gürüz, Mustafa Özbek, Mustafa Balbay gibi olur'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, yargı bağımsızlığı ve görülmekte olan bir davayla ilgili düzenlemelere işaret ederek, yapılan konuşmalarda bu ilkelerin çiğnendiğini söyledi. Bozdağ, yargı bağımsızlığına herkesin saygı göstermesini istedi.

MHP Bursa Milletvekili Hamit Homriş ise Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan haritayı eleştirerek, ''Harita Genel Müdürlüğünün internet üzerinde haritaları varken, Google'den harita indirmenin garabetini anlamış değilim'' dedi.

Başkanvekili Güldal Mumcu, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi 10 Şubat Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.


AA
 

Kartal Gözü

Dost Üyeler
Katılım
6 Eki 2008
Mesajlar
1,388
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Cevap: Askerlik Kanununda Değişiklik Kabul Edildi -2009-

Her evden bir sehit oldugunda artik bir ordumuz kalmayacak anlamina geliyor bu yasa.

Töremize uygun değil.

ULU TANRI !

GUZEL TANRI !

GOK TANRI !

Sen TURK'u TURK yurtlarini koru !


diye baslayan Bilge Kağanın Türklük duasında bir gedik daha actik. Töremizden bir adım daha uzaklaştık. :(
 

ARIKBUKA

Halkla İlişkiler
Katılım
18 Şub 2008
Mesajlar
920
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Cevap: Askerlik Kanununda Değişiklik Kabul Edildi -2009-

Şehit olmak korkulacak birşey değildir.Mutlaka ki zordur geride kalanlar için ancak herşeyi bu dünyadan ibaret olan zavallılar için korkunçtur vatan için can vermek.Kartal Gözü'nün dediği gibi eğer ailesinde şehit olan olduğu için savaşmayacak savaştırılmayacak olsaydık övünerek bahsettiğimiz tarihimiz de olmazdı.Bu mevcut basiretsizliği örtmek için hazırlanan bir göz boyamadır.Bizi biz yapan Türk yapan herşeyden uzaklaşıyoruz.TTK
 

uzman261

Dost Üyeler
Katılım
5 Ara 2008
Mesajlar
20
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Cevap: Askerlik Kanununda Değişiklik Kabul Edildi -2009-

değerli kartal gözü ve prens pars arkadaşlarıma gönülden katılıyorum. bir asker olarak anlaşılır gibi değil gerçekten bizler şehitlerimizle varolan bir milletiz bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıdır. her kes sırası geldiğinde vatan borcunu ödeyecektir ödemek zorundadır. ister ailesinde bir şehit ister bin şehit haksız ve anlamsız bir kanun.
 

Göktuğ

Halkla İlişkiler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
1,534
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Anadolu
Cevap: Askerlik Kanununda Değişiklik Kabul Edildi -2009-

Arkadaşlar kanunda isteyen şehit yakınları yine askerliğini yapabilecekler. Zoraki bir terhis yada askeliğe almamak söz konusu değil. Tamamen isteğe bağlı bir durum...

Şehit olmuş bir babanın yada kardeşin yakını bu durumu kabul edebileceğini sanmıyorum edenleride anlayışla karşılamak gerekir.
 

Dr.Yalnızefe

Dost Üyeler
Katılım
18 Şub 2008
Mesajlar
1,339
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Cevap: Askerlik Kanununda Değişiklik Kabul Edildi -2009-

Göktuğ kardeşimin görüşlerine aynen katılıyorum.
Konuya daha ılımlı ve de olumlu bakmamız gerektiğini düşünüyorum...
 
Üst