yunus emre’nin hümanizması

Firuze

Dost Üyeler
Katılım
18 Tem 2011
Mesajlar
1,270
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Maviliklerde

resize.php


*** Bu çalışmanın word dosyalı halini indirmek için yandaki dosyalara tıklayın.İndirmeden incelemek için sayfanın güneyine inin. Farklı bir çalışma aramak için kuzey doğu yönündeki arama kutusunu kullanın.Dosyaları açabilmek için winrar programı kullanın. Sonuçlarla en fazla alakalı 5 dosya gösterilmektedir.


yunus emre’nin hümanizması
türk şiir ve düşünce tarihinin ilk ulu kişilerinden biri – belki de birincisi – olan yunus emre’nin sanatı, kendi çağında üç boyutuyla doruğa ulaşmış, sonraki yedi yüzyıl boyunca yine aynı üç boyutuyla dipdiri kalmıştır:
1. duru söyleyişlerden duygu coşkunluğuna kadar değişen bir lirzmle dile getirilmiş sevgi, inanç, kaygı şiirleri...
2. yaşayan türkçeyi, halkın öz dili olanca kıvraklığı, derinliği ve rengiyle kullanışı...
3. insanlık değerlerine inanan, yobazlığı kınayan, tanrı ve insan sevgisine dayanan hümanizması...
bu üç boyut, duygu – dil – değer zenginliği olarak da tanımlanabilir. yunus emre’nin çağlar boyu büyüklüğü, kendisinin ve ulusal kültürünün düşünce ve değer niteliklerini bir bütün olarak alıp geliştirmesinden ve gerek şiirsel söyleyişte, gerek felsefede evrensel olmasından doğmuştur.
türk şiirinin uzun tarihi boyunca, halk şiirinde yunus çapında bir ozan yetişmiş değildir. tasavvuf şiirinde, yunus’tan ancak iki yüz elli yıl sonra fuzuli, hemen hemen beş yüzyıl sonra da şeyh galip, aynı doruğa varabilmiştir, ama yine de yunus – arapça ve farsça sözlere çok daha az yer verdiği ve tertemiz bir türkçe kullandığı için – bize fuzuli ve galip’ten daha özgüdür. hümanizma da ise yunus emre’nin çapında 19. yüzlılın sonlarında tevfik fikret’in açtığı çığırla ve 20. yüzyılda gelişen “insanlık anlayışı” ile varılabilmiştir.
denilebilir ki, türk şiirinde en geniş ve en başarılı sentezi yunus emre yapmıştır. yunus’un sanatı, halk şiirinin niteliklerini ve temalarını bütünüyle kapsamış, türk tasavvufunun en özlü örneklerinden birçoğunu vermiş, anadolu türkçesine yeni bir ruh ve estetik getirerek diri kalmasına yardım etmiş, türk boylarının islamiyeti benimsemesinden çok daha önce başlamış olan türk hümanizmasını, islamiyetin ahlak kavramlarıyla ve insan değerleriyle geliştirerek güçlendirmiş ve yaşatmıştır.
hayatı duygu dünyası, tasavvuf yönü, dili ve üslübu bakımından geniş ilgi toplayan ve derinlemesinde değerlendirilen yunus emre’nin sanatındaki en önemli ve en güçlü unsurlardan biri – hümanist düşünce – şimdiye kadar ihmale uğramıştır. 1971 eylülünde akbank’ın düzenlediği “uluslararası yunus emre semineri” bu boşluğu gidermiştir. yunus emre’nin düşüncesindeki “insan değeri” ve “insanlık” kavramları, hem türk hümanizmasının temelidir, hem de dil, din, ırk, mezhep bölüntülerine karşı çıkan evrensel bir nitelik taşımaktadır. yunus’un hümanist şiirleri bir araya gelince, hem türk kültür tarihinin en sağlam barışlarından biri, hem de çağımızdan yedi yüzyıl önce yaşamış bir hal ozanımızın önce rönesans hümanizmasını, sonra da batıda 18. yüzyıldan beri gelişen modern hümanizmayı müjdelemiş, hatta onların hala erişemediği bir düşünce olduğuna ve şiirli söyleyiş gücüne ulaşmış olduğu görülüyor.
insanı dünyanın ölçüsü kabul eden ve yer yüzündeki varlığında değer ve önem bulan hümanist düşüncenin kökleri, elbette yunus emre’den çok önce başlamıştı. milattan önce 5. yüzlılda protagoras, insanın var olan ve olmayan her şeyin öncüsü olduğunu belirtmişti. doğuda konfüçyüz ve buda inançları, tanrısal ve insancıl değerleri bağdaştırıyordu. sokrates, insanın kendisini tanıması üzerinde dururken hümanist düşüncenin temellerinden birini kurmuştu. hıristiyanlık ve islamlık da, dinsel hümanizmanın bellibaşlı kavramlarını getirdi, ama her iki dinin sonraki bağnaz ve yobaz yorumcuları, hümanist değerleri çiğnemeye kalkıştılar. bu dinsel yozlaşmaya orta doğu’da çeşitli mezhepler – özellikle sufi tarikatlar – karşı gelmeye başladı. yunus emre’ye en yakın ve hümanizması üzerinde en etkili olan mutasavvıf, mevlana celalüddin-i rumi idi. yunus, mevlana’dan tasavvufi hümanizmanın birçok unsurlarını anadolu’nun başka bir manevi aydınlığı olan tapuk emre’den ise insancılığın heyecanını aldı.
yunus emre’nin hümanizması, yeni ve etkisiz doğmuş bir felsefi sistem değildir, doğunun ve batının yüzyıllar boyunca geliştirdiği hümanist düşüncelerin bir sentezidir. yunus’un şaheseri olan bu sentezi, önceki hiçbir peygamberde, düşünürde, sanatçıda, şairde bulmak mümkün değil... türk ozanı, eski yunandan ve roma’dan, doğu dinlerinden, eski türklerin insancı düşüncesinden, islamiyetin öz değerlerinden, içinde yaşadığı bölgedeki sufilerden aldığı hümanist kavramları birleştirerek bir türk hümanizması yaratmış ve onu anadolu’nun yaşayan türkçesiyle ve şiirsel boyutlarla işleyerek türk toplumuna ve türk kültürüne sürekli ve etkili bir ahlak olarak armağan etmiştir. yunus’un sentezi kendisine ve türk duyarlığına özgüdür. yunus’taki hümanizma kapsamına batı kültürü ancak yunus’tan yüzyıl sonra ulaşabilmiştir. aynı kapsamı, rönesans’ta kolektif bir çaba ile gerçekleştirmek mümkün olmuştur; oysa bizim yunusumuzun eseri, tek bir ozanın dehasından doğmuştur. dünyanın hümanizma tarihinde yunu s’un önemi, bunun içinde de üstündür.
yunus emre, hümanizma sentezini sadece batıdaki uyanıştan önce yapmış olmakla değil, insanlar arasında düşmanlıkların ve bölününtülerin kol gezdiği bir çağda yaratılmasıyla da hayranlığımızı kazanmıştır. yunus, insanlık sevgisini ve yeryüzü birliği anlayışını moğolların yaptığı akınları ve üstüste kaç haçlı seferinin allak bullak ettiği bir bölgede, islam – hıristiyan düşmanlıklıkları ve islamiyet içinde korkunç mezhep kavgaları sürüp giderken dile getirmişti. yıkıntı, kan, öç ve kin çağında, yunus insanlar arasında kardeşliğin ve yeryüzünde barışın, birleşmenin, dayanışmanın değerlerini belirtiyordu.
yunus’un hümanizması, insanın yeryüzündeki en önemli gerçek olduğu ve tanrıyı kendi içinde taşıdığı kavramdan başlayarak manevi yaşantının kalıplaşmış dine üstün olduğu, sevginin ve barışın en güçlü ahlakı yarattığı, insan değerine ve haysiyetine bel bağlamak gerektiği, bütün dinleri ve bütün ulusları bir tutmak ve bağdaştırmak ülküsünün en dürüst ilke olduğu gibi temel hümanist düşünceleri yoğun ve ahenkli şiirlerle yaymıştır.
türk ozanı, allah’a inanan ve islamiyetin yobazlar elinde yozlaşan yorumlarını reddedip öz değerlerini benimseyen gerçek bir “mümin” dir. hümanizması tanrıyla başlar, tanrıyla biter. türk şiirinde ilk defa tanrıyı insanlaştıran ve insanı tanrılaştıran ozan, yunus emre olmuştur. bugünün türkçesiyle yazılmış gibi duru ve akıcı bir şiirinde, yunus tanrıyı uzun uzun aradıktan sonra insanın canevinde bulduğunu anlatmıştır:
bu tılsımı bağlayan
türlü dilde söyleyen
yere göğe sığmayan
sığmış bu can içinde
çok aradım özledim
yeri göğü aradım
çok aradım bulamadım
buldum insan içinde

tanrıyı “insan” da, “can içinde” bulan yunus, insanı tanrı gibi ya da tanrıyı insan gibi konuşturmuştur:
evvel benim ahir benim canlara can olan benim

bu tanrı – insan ilişkisi, yunus’ta insana inanç ve sevgi olarak kendini gösterir:
yaratılmışı severiz
yaratandan ötürü


yunus’un hümanizmasında, inancın manevi yaşantısıdır önemli olan:
ararsan mevlanayı kalbinde ara
kudüste mekkeden hacda değildir
yunus emre der hoca
gerekse var bin hacca
hepsinden iyice
bir gönüle girmektir

yüz kabeden yeğrektir

bin gönül ziyareti


insan değerlerine ve haysiyetine inanan hümanist, güçlünün zayıfı hırpalamasını, zenginin yoksulu sömürmesini, imtiyazlının bahtsızı ezmesini kınar:
gitti beyler mürüveti
binmişler birer atı
yediği yoksul eti
içtiği kan olusar

“aşk gelicek cümle eksikler biter” diyen yunus emre’nin hümanizması, tanrıyı, insan değerini, var olmanın sevincini kutlar ve insan haysiyetine saygı, manevi yaşantıya inanç, dinlerin çerçevesini aşan bir tanrı anlayışına bağlılık, insanın kardeşliğine güvenç ve her zaman, her yerde sevgi ilkelerine dayanan bir düşünce ve ahlaktır. bu üstün ahlakın özünü yunus üç satırda vermiştir:
düşmanımız kindir bizim
biz kimseye kin tutmayız
kamu alem birdir bize
 
Üst